Aktivity, Novinky

Sociální služby a Sociální služby a

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace v Integračním centru sociálních aktivit Kosatec je zaměřena na podporu soběstačnosti v pracovních a sociálních dovednostech, specifikem služby je podpora při získání a udržení si zaměstnání na trhu práce. Cílovou skupinou služby jsou lidé se zdravotním a sociálním hendikepem.