Projekt je službou, kterou naše organizace poskytuje od září roku 2015. Její vznik vyšel z potřeb klientů a osob o ně pečující. Cílem je postupná příprava klientů na období, kdy se budou muset obejít bez péče osoby, na kterou jsou dlouhodobě zvyklí. Dalším cílem je poskytnutí prostoru pro konzultace o problémech při péčí o osoby s hendikepem a poskytnutí volného času pečujícím osobám. Jde nejen o zařízování důležitých záležitostí, ale také umožnění odpočinku.

Projekt nabízí tři druhy akcí – jednodenní, dvoudenní a celovíkendovou. Jednodenní a dvoudenní služby jsou pořádány v prostorách ICSAP Kosatec a jsou určeny pro osoby v péči. Celovíkendová služba je pořádána mimo prostory ICSAP Kosatec a je určena pro obě skupiny, tedy osoby pečující i osoby v péči.

Galerie našich akcí