Konzultace bezbariérovosti

Poradenská a konzultační střediska bezbariérovosti Ve snaze podílet se na vytvoření vstřícného prostředí pro všechny, zřídila Česká abilympijská asociace, z.s.  poradenská a konzultační střediska, která svojí náplní a každodenní činností napomáhají k odstraňování již stávajících bariér a brání vzniku nových. Pokud by nebylo bezbariérovosti, lidé s handicapem by se nemohli zapojovat do pracovního, kulturního, sportovního života

Tabulka

Sportovní zařízení     Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum změny Dopis na SÚ 1. Sportovní hala Holubova 1037 vyhrazené 2 diváci přístupný diváci přístupný diváci přístupné ano 3/2018 ano Odp Odp1 ST sportovci hosté přístupný sportovci hosté přístupný s dopomocí není sportovci domácí přístupný s dopomocí sportovci domácí přístupný