(použité zkratky ve sloupci dopisy na SÚ: ano = dopis na SÚ - žádost o odstranění bariér, ano1, ano2 = opakovaná žádost o odstranění bariér, Odp = odpověď stavebního úřadu, ST = stanovisko ke kontrolní prohlídce - odstranění překážek bezbariérového užívání stavby)

piktogram přístupné piktogram částečně přístupné piktogram obtížně přístupné nebo nepřístupné

Úřady

mapa úřadů v Pardubicích - bezbariérová přístupnost (vytvořeno ve službě moje mapy Google)

..... Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
1.

-
2. MmP - Radnice Pernštýnské nám.
1
vyhrazené 1 přístupný s dopomocí - zvonek přístupný s dopomocí přístupné závada ano 8/2016 -
3. MmP - Odbor sociálních věcí - přestěhován na adresu U Divadla 828
nám. Republiky 12 vyhrazené 4 přístupný přístupný s dopomocí
přístupné 6/2016 -
4. MmP - Stavební odbor Štrossova ul. 44 vyhrazené 1 přístupný přístupný přístupné - závada ano 2/2016 ano
Odp
ST
5. MmP - Odbor dopravy - zkušební místnost, Odbor správních agend
17.listopadu 303 obecné
přístupný
přístupné 1.NP přístupné - závada
ano 12/2016 -
MmP - Odbor dopravy - Registr vozidel Průmyslová 381 vyhrazené 1+1
přístupný s dopomocí přístupné 1.NP přístupné - závada ano 8/2016 ano

-
9. Městský obvod Pardubice II - Polabiny
Chemiků 128 vyhrazené 1 vedlejší vstup přístupný - zvonek
přístupný s dopomocí (plošina)
není ano 5/2016 ano
10. Městský obvod Pardubice III – Dubina J.Zajíce 983 vyhrazené 1 přístupný s dopomocí - zvonek přístupný přístupné závada ano 2/2016 ano
ST
11. Městský obvod Pardubice IV - Pardubičky Bokova 315 obecné nepřístupný - zvonek nepřístupný není ano 5/2016 ano
ST
12. Městský obvod Pardubice V – Dukla Češkova 22 vyhrazené 1 přístupný - zvonek
přístupné 1.NP
přístupné - závada
ano 2/2016 ano
Odp
ST
13 Městský obvod Pardubice VI - Svítkov Kostnická 865 vyhrazené 1 přístupný - zvonekv přístupné 1.NP
přístupné
ano 5/2016 -
14. Městský obvod Pardubice VII – Rosice Gen. Svobody 198 vyhrazené 1 vedlejší vstup přístupný s dopomocí – zvonek nepřístupný přístupné ano 5/2016 ano
Odp
ST
15. Živnostenský úřad Gorkého 489 vyhrazené 1 přístupný
přístupné 1.NP není ano 2/2016 ano
15. Finanční úřad Hronovická 2700 obecné přístupný
přístupný s dopomocí přístupné - závada ano 6/2016 -
16. Katastrální úřad Čechovo nábřeží 1791 vyhrazené 2 přístupný přístupný přístupné - závada
ano 2/2016 ano
17.
18. OSSZ U Stadiónu 2729 vyhrazené 4 přístupný přístupný přístupné - závada ano 5/2016 ano
ST
19. Krajský soud - přestěhován na adresu Na Třísle 135
Sukova třída 1556 vyhrazené 3 přístupný s dopomocí přístupný s dopomocí přístupné - závada ano 5/2016 ano
ST
20. Český statistický úřad V Ráji 872 vyhrazené 1 přístupný přístupný s dopomocí
přístupné - závada ano 2/2016 ano
ST
21. Policie ČR Na Spravedlnosti 2516 vyhrazené 1 přístupný s dopomocí přístupný s dopomocí přístupné - závada ano 2/2016 -
22. Policie ČR Prodloužená 285 vyhrazené 2 přístupný přístupný přístupné - závada ano 1/2017 -
23. Městská policie Štrossova 239 vyhrazené 1
přístupný přístupný není ano 8/2016 ano
24. Úřad práce Jiráskova 20 vyhrazené 1 přístupný
přístupný s dopomocí
přístupné - závada ano 8/2016 --
25. Úřad práce B. Vikové-Kunětické
2011 obecné přístupný s dopomocí - zvonek
přístupné 1.NP přístupné závada ano 2/2016 -
26. Státní okresní archiv Pardubice Bělobranské nám. 1 obecné přístupný s dopomocí - zvonek
přístupné 1.NP přístupné závada ano 6/2016 -
27. Krajský úřad Komenského nám. 125 vyhrazené 3
přístupný přístupný přístupné ano -
28. Krajský úřad, Czech Point, Kašparův sál Komenského nám. 120 vyhrazené 6 přístupný s dopomocí - zvonek přístupný přístupné ano -
29. Finanční úřad B. Němcové
2625 vyhrazené 2
přístupný s dopomocí - zvonek přístupný s dopomocí přístupné - závada
ano 2/2016 -
30. Městský obvod VIII. Hostovice 20 obecné
přístupný
přístupný není ano 5/2016 -

Kulturní zařízení

mapa kulturních zařízení v Pardubicích - bezbariérová přístupnost (vytvořeno ve službě moje mapy Google)

..... Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
1. Turistické informační centrum
nám. Republiky
1 vyhrazené 2 přístupný s dopomocí – zvonek přístupné 1.NP přístupné-závada ano 6/2016 -
2. Východočeské divadlo U Divadla
50
vyhrazené 2 přístupný s dopomocí - zvonek přístupný přístupné ano -
3. Předprodej vstupenek
U Divadla 49 vyhrazené 2 přístupný přístupný není ano -
4. VČD - Malá scéna ve dvoře U Divadla 2703 vyhrazené 2 přístupný s dopomocí - zvonek přístupný s dopomocí přístupné ano -
5. Kulturní dům - Hronovická scéna Hronovická 406 vyhrazené 4
přístupný s dopomocí - zvonek přístupný přístupné závada
ano -
6. Divadlo 29 Svaté Anežky České 29 vyhrazené 1 přístupný s dopomocí - zvonek přístupný s dopomocí přístupné - závada ano ano
7. Radnice - hudební sál Pernštýnské náměstí 1 vyhrazené 1 přístupný - zvonek přístupný s dopomocí přístupné ano -
8. Galerie Máshaus Pernštýnské náměstí 3 vyhrazené 1 přístupný s dopomocí přístupné 1.NP není ano -
9. Galerie u Jonáše
Pernštýnské náměstí 50 vyhrazené 4 přístupný s dopomocí - zvonek přístupný přístupné ano ano
10. Galerie Na Příhrádku Příhrádek 5 vyhrazené 1 přístupný s dopomocí přístupný přístupný s dopomocí - ližiny ano ano
11. Východočeská galerie Zámek 3 obecné nepřístupný nepřístupný není ano -
12. Galerie Gong Sladkovského 2016 vyhrazené 1 nepřístupný přístupný není ano -
13. Galerie Fons + Stapro Pernštýnské náměstí 51 vyhrazené 4 přístupný s dopomocí přístupné 1.NP není ano -
14. Krajská knihovna Pernštýnské náměstí 78 vyhrazené 4 přístupný s dopomocí přístupný přístupné závada ano -
15. Universitní knihovna Studentská 519 vyhrazené 1 přístupný přístupný přístupné závada ano -
16. Zámek - muzeum Zámek 2 obecné přístupný přístupný s dopomocí přístupné závada ano -
17. Dům hudby Sukova třída 1260 vyhrazené 2 přístupný s dopomocí přístupný přístupné závada ano -
18. Multikino Cinema Masarikovo náměstí 2799 vyhrazeno 25 přístupný přístupný přístupné ano -
19. Multikino Cinestar nám. Republiky 1400 vyhrazené 3 přístupný přístupný přístupné ano -
20. Dům techniky nám. Republiky 2686 vyhrazené 2 přístupný přístupný přístupné ano -
21. Kutlurní dům Dubina Jana Zajíce 983 vyhrazené 1 přístupný s dopomocí přístupný není ano ano
22. ABC klub Štolbova 2665 obecné
přístupný s dopomocí přístupný přístupné závada ano ano
23. Ideon
Jiráskova 1963 vyhrazeno 6
přístupný s dopomocí - zvonek přístupný s dopomocí není ano -
24. Dům Kultury Dukla Gorkého 2573 obecné nepřístupný -
není ano -
25. Congress centre - AFI Palace Masarykovo náměstí 2799 vyhrazené 25 přístupný přístupný přístupné ano -
26. Pardubický pivovar, a.s Palackého tř. 250 obecné nepřístupný nepřístupný není ano -
27. Muzeum perníku V perníkové chaloupce Ráby 38 obecné nepřístupný nepřístupný přístupné závada ano 11/2015 ano

Kulturní památky

mapa kulturních památek v Pardubicích - bezbariérová přístupnost (vytvořeno ve službě moje mapy Google)

..... Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
1. Turistické informační centrum
nám. Republiky
1 vyhrazené 2 přístupný s dopomocí – zvonek
přístupné 1.NP přístupné-závada ano 6/2016 -
2. Zámek Zámek
1
obecné přístupný přístupný s dopomocí přístupné ano -
3. Kostel Sv. Bartoloměje
nám. Republiky 90 vyhrazené 2 přístupný s dopomocí - nebezpečné přístupný není ano -
4. Kostel Sv. Jana Křtitele
Br. Veverkových
2717 vyhrazené 4 přístupný s dopomocí přístupný není ano -
5. Kostel Zvěstování Panny Marie
Komenského nám.
125 vyhrazené 4 přístupný s dopomocí přístupný s dopomocí není ano -
6. Husův sbor
Jiráskova 1270 vyhrazené 6 přístupný s dopomocí přístupný není ano -
7. OD Grand
náměstí Republiky
1400 vyhrazené 3 přístupný
přístupný přístupné ano -
8. Krematorium Pod Břízkami 990 vyhrazené 2 přístupný s dopomocí přístupný přístupné s dopomocí ano -
9. Machoňova pasáž třída Míru 60 vyhrazené 5
přístupný Obchody - přístupné s dopomocí - zvonek (veřejné) přístupné v objektu čp. 450 ano -
10. Winternizovy mlýny Mezi Mosty - obecné nepřístupný nepřístupný není ano -
11. Východočeské divadlo U Divadla 50 vyhrazené 2 přístupný s dopomocí přístupný přístupné
ano -
12. Hlavní nádraží ČD nám. J. Pernera 217 vyhrazené 2 přístupný přístupný přístupné závada ano -
13. Památník obětem heydrichiády Zámeček Odbojářů - obecné přístupný přístupný s dopomocí není
ano -
14. Larishova vila Odbojářů - vyhrazené 3 nepřístupný přístupné 1.NP není ano -

Sportovní zařízení

mapa sportovních zařízení v Pardubicích - bezbariérová přístupnost (vytvořeno ve službě moje mapy Google)

..... Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
1. Aquacentrum
Jiráskova 2664 vyhrazené 8 přístupný přístupný přístupné ano -
2.

Tipsport aréna Sukova třída
1735
vyhrazené 11 diváci
přístupný s dopomocí
sportovci
přístupný
diváci
přístupný
sportovci
přístupný
diváci
přístupné
sportovci
přístupné
ano ano
Odp
ST
3. Závodiště -
Dostihový spolek
Pražská 607 obecné přístupný s dopomocí přístupný přístupné - závada ano ano
ST
4. Integrační fitness club V Ráji
311
obecné přístupný s dopomocí přístupný přístupné ano -
5. Venkovní sportovní areál Na Olšinkách Jiráskova 29 vyhrazené 4 přístupný přístupný
přístupné - závada ano -
6. Sportovní hala
Dašická
Dašická
1888
vyhrazené 2 přístupný s dopomocí přístupnýs dopomocí
přístupné - závada
ano -
7. Letní stadion U Stadionu
1652 vyhrazené 9
přístupný s dopomocí přístupný s dopomocí není ano -
8.

Městský ateltický stadion tř. ČS. Armády
2515
obecné diváci
nepřístupný
sportovci
přístupný s dopomocí
diváci
nepřístupný
sportovci
přístupný s dopomocí
diváci
není
sportovci
přístupné - závada
ano ano
9.

Basketbalová hala na Dukle
V Ráji
311 obecné diváci
nepřístupný
sportovci
přístupný s dopomocí
diváci
nepřístupný
sportovci
přístupný s dopomocí
diváci
není
sportovci
není
ano ano

ST

10. Sportovní areál Ohrazenice
Ohrazenice 215 obecné přístupný přístupný s dopomocí
není ano -
11. Sokolovna
Jiráskova
29 vyhrazené 4 přístupný s dopomocí - zvonek přístupný přístupné ano 11/2015 -

Restaurace, kavárna, cukrárny

mapa restaurací, kaváren, cukráren v Pardubicích - bezbariérová přístupnost (vytvořeno ve službě moje mapy Google)

..... Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
1. Restaurace Pivovarka Palackého tř. 250 obecné přístupný s dopomocí přístupný s dopomocí přístupný s dopomocí - závada ano 12/2015 -

Ubytování

mapa ubytování v Pardubicích - bezbariérová přístupnost (vytvořeno ve službě moje mapy Google)

..... Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
- Seznam ubytovacích zařízení - - - - - - ano -
1. Hotel Zlatá Štika Štrossova 127 vyhrazené
2
přístupný s dopomocí - zvonek
přístupný přístupné
ano ano
ano1
ST
2. Hotel Arnošt Arnošta z Pardubic 676 vyhrazené
1
přístupný přístupný přístupné ano -
3. Penzion
Cafe City
Hronovická 709 obecné přístupný - zvonek přístupný přístupné ano -
4. SKP Hvězda -
sport. areál
Čs. armády 2515 obecné přístupný s dopomocí přístupný přístupné - závada
ano -
5. Penzion Atrium Smilova 343 obecné přístupný s dopomocí - zvonek přístupný přístupné ano ano
ano1
ST
6. Penzion Šenk
Chrudimská 1315 obecné přístupný přístupný přístupné
ano ano
ano1
Odp
ST
7. Hotel Labe Masarykovo nám. 2633 vyhrazené
2
přístupný s dopomocí přístupný s dopomocí přístupné ano ano
ST
8. Hůrka hotel - ubytovna
Hůrka 1039 vyhrazené
2
přístupný s dopomocí - zvonek přístupný přístupné závada ano -
9. Pension Austria
Smilova 312 obecné přístupný s dopomocí přístupný přístupné ano ano
ST
10. "" Hotel Staré Časy Havlíčkova 1080 obecné přístupný s dopomocí - zvonek přístupný přístupné závada ano -
11. EURO Hotel Jiráskova 2081 vyhrazené
3
přístupný přístupný přístupné ano -
12. Penzion Birdie Hlaváčova 392 obecné přístupný s dopomocí - zvonek přístupný přístupné ano ano
ST
13. Penzion Na Krétě Tolárova 243 obecné přístupný přístupný přístupné závada ano ano
14. Ubytovna - Penzion K Dubině 690 obecné přístupný - zvonek přístupný není ano -
15. Hotel Signál Jana Zajíce 708 obecné přístupný s dopomocí - zvonek přístupný přístupné ano ano
ano1
ST

Zdravotnictví - krajská nemocníce, polikliniky, ordinace

mapa zdravotnictví v Pardubicích - bezbariérová přístupnost (vytvořeno ve službě moje mapy Google)

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
1. Onkologie
budova 30
Kyjevská 44 vyhrazené 1 přístupný
přístupný přístupné ano -
2. "" CT, Magnetická rezonance
budova 24
Kyjevská
44 obecné přístupný přístupný přístupné ano -
3. Ortopedie
budova 2
Kyjevská 44 obecné přístupný
přístupný přístupné závada ano -
4. Chirurgie ARO, JIP
budova 27
Kyjevská 44 vyhrazené 2 přístupný přístupný není ano -
5. RTG Ultrazvuk
budova 14
Kyjevská 44 obecné přístupný přístupný přístupné závada
ano -
6. Interna budova 4 Kyjevská
44 obecné přístupný přístupný přístupné ano -
7. Poliklinika KOLF Masarykovo nám. 2667 vyhrazené 2 přístupný s dopomocí přístupný přístupné ano 09/2016 -
8. Poliklinika Vektor Rokycanova
2798 vyhrazené 5 přístupný přístupný přístupné ano 09/2016 -
9. Zdravotnické středisko Dubina Ludmily Malé 652 vyhrazené 2 přístupný s dopomocí přístupný není ano 10/2016 -

Lékárny, zdravotní potřeby

mapa lékáren v Pardubicích - bezbariérová přístupnost (vytvořeno ve službě moje mapy Google)

..... Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
1. Poliklinika KOLF, Lékárna, Zdravotnické potřeby
Masarykovo nám.
2667 vyhrazené 2 přístupný s dopomocí
přístupný přístupné ano 09/2016 -
2. Lékárna Benu Sladkovského 96 obecné přístupný přístupný
není ano 07/2016 -
3. Lékárna nemocnice Kyjevská 44 vyhrazené 1 přístupný přístupný není ano 06/2016 -
4. Lékárna Dr. Max - Kaufland S.K.Neumanna 2819 vyhrazené 12 přístupný přístupný přístupné ano 03/2017 -
5. Lékárna Na Karlovině
Jindřišská 2038 vyhrazené 2
přístupný s dopomocí přístupný není ano 09/2016 -
6. Lékárna Dr.Max Bělehradská 660 vyhrazené 8 přístupný přístupný není ano 11/2016 -
7. Albert hypermarket – lékárna Dr. Max Palackého 2748 vyhrazené 22 přístupný
přístupný přístupné - závada ano 6/2017 -
8. Lékárna Lagare nám. J.Pernera 217 vyhrazené 2 přístupný přístupný přístupné ano -
9. Lékárna Vital nám. Republiky 1400 vyhrazené 3 přístupný přístupný přístupné ano -
10. Lékárna, Oční optika Masarykovo nám. 2799 vyhrazené 25 přístupný přístupný přístupné ano -
11. Globus hypermarket – lékárna Dr. Max Poděbradská 293 vyhrazené 24 přístupný přístupný přístupné - závada ano 6/2017 -
12. Lékárna - zrušeno
J.Tomana 276 vyhrazené 1 přístupný přístupný není ano -
13. Poliklinika Vektor - Lékárna, Oční optika Rokycanova 2798 vyhrazené 5
přístupný přístupný přístupné ano 09/2016 -
14. Lékárna Na Skřivánku
Na Spravedlnosti 2792 vyhrazené 1 přístupný s dopomocí - zvonek
přístupný není ano 08/2016 ano, ST
15. Albert hypermarket – lékárna Dr. Max Poděbradská 297 vyhrazené 2 přístupný přístupný přístupné ano 10/2016 -
16. piktogram Lékárna ve Smilovce
Smilova
405 vyhrazené 3 přístupný přístupný není ano 07/2016 ano, ST
17. Lékárna Dr.Max Jiřího z Poděbrad 2593 vyhrazené 2 přístupný s dopomocí- zvonek přístupný není ano 06/2016 ano, ST
18. Lékárna U Svaté Anežky Svaté Anežky České 30 vyhrazené 1 přístupný s dopomocí - zvonek přístupný není ano 06/2016 -
19. Lékárna U Prioru K Polabinám 1893 vyhrazené 5 přístupný s dopomocí - zvonek přístupný není ano 10/2016 ano, ST
20. Lékárna U Kostelíčka Štrosova 231 vyhrazené 1
přístupný s dopomocí –nebezpečné - zvonek přístupný není ano 11/2016 ano, ST
21. Lékárna U Raka Palackého třída 436 vyhrazené 1 přístupný s dopomocí - zvonek přístupný není ano 10/2016 ano, ST
22. Lékárna Pardubičky MUDr. Ducháčkové 45 obecné nepřístupný - zvonek přístupný není ano -
23. Lékárna Na Drážce Na Drážce 1809 vyhrazené 2 přístupný s dopomocí přístupný není ano 11/2016 ano, ST
24. Zdravotnické středisko Dubina- lékárna Ludmily Malé 2798 vyhrazené 2 přístupný s dopomocí přístupný není ano 10/2016 ano, ST
25. Lékárna Dubina - centrum Jana Zajíce 875 vyhrazené 2 přístupný s dopomocí přístupný není ano 10/2016 ano, ST
26. Lékárna Devotyho 2450 vyhrazené 2 nepřístupný přístupný není ano ano, ST
27. Lékárna Na Dukle J.Ressla 2038 obecné nepřístupný zvonek přístupný není ano -
28. Lékárna ve Svítkově Kostnická 899 vyhrazené 2 přístupný s dopomocí přístupný není ano 11/2016 -
29. "" Lékárna Na Trojce Odborářů 346 vyhrazené 2 přístupný s dopomocí - zvonek přístupný není ano 11/2016 ano, ST
30. "" Lékárna Poliklinika K.Šípka 282 vyhrazené 1 přístupný s dopomocí přístupný Přístupné ano ano, ST
31. Zdravotnické potřeby ZDRAVPO 17. listopadu 409 obecné přístupný s dopomocí - zvonek přístupný není ano 11/2016 ano, ST
32. Zdravotnické potřeby Smilova 337 vyhrazené 1 přístupný s dopomocí –nebezpečné - zvonek přístupný není ano 11/2016 ano, ST
33. Zdravotnické potřeby - ZRUŠENO
Jana Palacha 1639 obecné přístupný s dopomocí přístupný není ano ano, ST
34. Zdravotnické potřeby Help-centrum Bělehradská 389 vyhrazené 1 přístupný přístupný není
ano 11/2016 ano
ST, ST
35. Zdravotnické potřeby, Krajská nemocnice Kyjevská 44 vyhrazené 2 přístupný přístupný není ano 06/2016 ano, ST

Obchody, nákupní centra

mapa obchodů a nákupních center v Pardubicích - bezbariérová přístupnost (vytvořeno ve službě moje mapy Google)

..... Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
1. Kaufland
S.K.Neumanna
2819 vyhrazené
12
přístupný přístupný přístupné ano 03/2017 ano
Odp
Odp1
ano1ST
2. UNI HOBBY Kpt. Bartoše 2777 vyhrazené
5
přístupný přístupný přístupné ano -
3. Lidl
Palackého 2760 vyhrazené 7 přístupný přístupný není ano -
4. OD Pyramida tř. Míru 92 vyhrazené 3 přístupný přístupný přístupné ano -
5. Palác Pardubice Masarykovo nám. 2799 vyhrazené
25
přístupný přístupný přístupné ano -
6. Penny market Karla IV. 2749 vyhrazené
11
přístupný přístupný není ano -
7. Lidl (Polabiny) Bělehradská 548 vyhrazené 4 přístupný přístupný není ano -
8. Baumax Poděbradská 295 vyhrazené 4 přístupný přístupný přístupné ano -
9. Albert hypermarket Poděbradská 297 vyhrazeno 3 přístupný přístupný přístupné ano 10/2016 -
10. Koberce Breno Poděbradská 296 vyhrazené 2 přístupný přístupný není ano -
11. Penny market J. Zajíce 712 vyhrazené 4 přístupný přístupný není ano -
12. Albert J. Zajíce 717 vyhrazené 4 přístupný přístupný není ano -
13. MARO Chrudimská 2811 vyhrazené 1 přístupný přístupný přístupné ano -
14. Penny market Teplého 2806 vyhrazené 4 přístupný přístupný přístupné ano -
15. Albert hypermarket Palackého 2748 vyhrazené 22 přístupný přístupný přístupné - závada ano 6/2017 -
16. Globus hypermarket
Poděbradská 293 vyhrazené 24 přístupný přístupný přístupné - závada ano 6/2017 -
17. Obchody - blok S.K. Neumanna 2859 vyhrazené 3 přístupný přístupný přístupné ano -
18. TESCO Masarykovo nám. 1950 vyhrazené 27 přístupný přístupný přístupné ano -
19. FOKUS Optik Palác Pardubice 2799 vyhrazené 26 přístupný přístupný přístupné ano 10/2015 -
20. O2 Palác Pardubice 2799 vyhrazené 26 přístupný přístupný přístupné ano 10/2015 -
21. Prodejna Pivovarka Palackého tř. 250 obecné nepřístupný přístupný není ano 12/2015 -

Banky, pojišťovny

mapa bank a pojišťoven v Pardubicích - bezbariérová přístupnost (vytvořeno ve službě moje mapy Google)

..... Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
1. symbol Česká spořitelna, a.s.
Palackého 1908 vyhrazené 3 přístupný
přístupný není ano -
2. symbol Česká spořitelna, a.s. tř. Míru
72 vyhrazené 3 + 26
přístupný s dopomocí - zvonek přístupný není ano ano
Odp
ST
3. Symbol Reiffeisen banka, a.s.
K Polabinám
1893 vyhrazené 2 přístupný s dopomocí zvonek
přístupný není ano -
4. symbol ČSOB, a.s. tř. Míru 63 vyhrazené 3 + 26 přístupný přístupný přístupné závada ano ano
Odp
ST
5. symbol Komerční banka, a.s. nám. Republiky 222 vyhrazené 1 přístupný přístupný přístupné zavada
ano ano
Odp
ST
6. symbol GE MONEY BANK, a.s. nám. Republiky
2686 vyhrazené 2 přístupný přístupný s dopomocí není ano ano
Odp
ST
7. symbol Česká spořitelna, a.s.
J.Palacha
2803 obecné přístup s dopomocí - zvonek přístupný není ano
-
8. symbol ČSOB pojišťovna, a.s. Masarykovo nám.
1458 vyhrazené 3 přístupný přístupný přístupné
ano -
9. symbol Česká pojišťovna, a.s.
tř. Míru 2647 vyhrazené 3 + 26 přístupný přístupný není ano -
10. symbol Kooperativa pojišťovna, a.s. tř. Míru
94 vyhrazené 3 + 26 přístupný s dopomocí - zvonek přístupný není ano ano
Odp
ST
11. Symbol GE Money Bank, a.s. Palackého tř. 1929 vyhrazené 26 přístupný s dopomocí - zvonek přístupný není ano
ano
Odp
ST
12. Symbol UNIQUA pojišťovna, a.s. 17. listopadu 504 obecné přístupný s dopomocí - zvonek přístupný není ano ano
Odp
ST
13. symbol Air Bank

Palác Pardubice

Masarykovo nám.

2799 vyhrazené 26 přístupný přístupný přístupné ano 10/2015 -
14. symbol Raiffeisen banka, a.s. 17. listopadu 238 vyhrazené 3 + 26 přístupný s dopomocí přístupný není ano -

Pošty

..... Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
1. symbol Česká pošta Kostnická 870 vyhrazené 1 nepřístupný- zvonek
přístupný není ano 5/2016

Zdravotní pojišťovny

mapa zdravotních pojišťoven v Pardubicích - bezbariérová přístupnost (vytvořeno ve službě moje mapy Google)

..... Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
1. symbol OZP Pardubice Hronovická 2761 obecné přístupný s dopomocí - zvonek
přístupný není ano 10/2015 ano
Odp
ST
2. symbol Vojenská zdravotní pojišťovna Poliklinika KOLF Masarykovo nám.
2667 vyhrazené 5 přístupný s dopomocí – zvonek
přístupný přístupné – závada ano 5/2016
3. symbol Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra Nerudova 1668 obecné přístupný s dopomocí přístupný s dopomocí
není ano 5/2016

Školy, mateřské školy

mapa škol v Pardubicích - bezbariérová přístupnost (vytvořeno ve službě moje mapy Google)

..... Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
1. ZŠ Pardubice, Pardubičky
Kyjevská 25 obecné nepřístupný nepřístupný není ano -
2. ZŠ Pardubice Benešovo náměstí 590 vyhrazené 2 nepřístupný nepřístupný není ano -
3. ZŠ Pardubice
Bratranců Veverků 866 obecné přístupný s dopomocí – zvonek přístupný s dopomocí přístupné - závada ano -
4. Symbol ZŠ Pardubice-Dubina Erno Košťála 870 obecné nepřístupný přístupný v 1. NP přístupné - závada ano -
5. ZŠ Pardubice Josefa Ressla 2258 obecné přístupný nepřístupný není ano -
6. ZŠ Pardubice-Ohrazenice Trnovská 159 obecné nepřístupný nepřístupný není ano -
7. Symbol ZŠ Pardubice-Studánka Pod Zahradami 317 obecné přístupný s dopomocí přístupný v 1. NP přístupné - závada ano -
8. Symbol ZŠ Pardubice-Polabiny Družstevní 305 vyhrazené 2 přístupný s dopomocí přístupný s dopomocí v 1. NP přístupné - závada ano -
9. Symbol ZŠ Pardubice-Polabiny Prodloužená 283 vyhrazené 2 přístupný s dopomocí přístupný s dopomocí přístupné - závada ano -
10. Symbol ZŠ Pardubice-Polabiny Npor. Eliáše 344 obecné přístupný přístupný v 1. NP přístupné - závada ano -
11. ZŠ Waldorfská Pardubice Gorkého 867 vyhrazené 2 nepřístupný nepřístupný není ano -
12. symbol ZŠ Waldorfská Pardubice - školní družina Gorkého 1981 obecné přístupný přístupný přístupné - závada ano -
13. ZŠ Pardubice-Spořilov Kotkova 1287 obecné nepřístupný nepřístupný není ano -
14. ZŠ Pardubice Staňkova 128 obecné nepřístupný nepřístupný není ano -
15. ZŠ Pardubice-Svítkov Školní 748 obecné přístupný s dopomocí nepřístupný není ano -
16. ZŠ Pardubice Štefánikova 448 vyhrazené 3 nepřístupný nepřístupný není ano -
17. Symbol ZŠ Pardubice nábřeží Závodu míru 1951 vyhrazené 3 přístupný
přístupný - svislá plošina
přístupné - závada ano 04/2017 -
18. ZŠ praktická Pardubice A. Krause 2344 obecné
nepřístupný nepřístupný není ano -
19. Dům dětí a mládeže BETA Štolbova 2665 obecné přístupný s dopomocí přístupný v 1. NP není ano -
20. Symbol Základní umělecká škola Havlíčkova 925 vyhrazené 3 nepřístupný přístupný přístupné - závada ano -
21. Dům dětí a mládeže DELTA Gorkého 2658 vyhrazené 2 nepřístupný přístupný v 1. NP není ano 04/2016 -
22. Symbol Lentilka – Integrační školka Prodloužená 278 vyhrazené 2 přístupný přístupný - zvonek není ano 01/2017 -

Sociální služby

mapa socílních služeb v Pardubicích - bezbariérová přístupnost (vytvořeno ve službě moje mapy Google)

..... Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
1. Symbol Integrační centrum Kosatec Sladkovského 2824 obecné přístupný zvonek
přístupný přístupné ano 06/2016 -
2. Symbol Křižovatka handicap centrum Arnošta z Pardubice 2605 vyhrazené 1 přístupný zvonek
přístupný přístupné ano 09/2016 -
3. Symbol CEDR Pardubice o.p.s. Jana Palacha 324 obecné přístupný s dopomocí
přístupné 1.NP přístupné - závada ano 12/2016 -
4. Bílý kruh bezpečí, o.s. 17.listopadu 237 obecné nepřístupný
přístupný není ano 12/2016 -
5. Symbol Lentilka – dětské rehabilitační centrum Pardubice Prodloužená 278 vyhrazené 3 + 2 přístupný s dopomocí
přístupný s dopomocí – zvonek přístupné - závada ano 1/2017 -
6. Symbol Rodinné integrační centrum, o.s. Prodloužená 278 vyhrazené 2 přístupný s dopomocí – zvonek
přístupný přístupné-závada ano 1/2017 -
7. Symbol Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje o.p.s. Bělehradská 389 vyhrazené 1 přístupný s dopomocí-zvonek
přístupný přístupné-závada ano 1/2017 -
8. Symbol Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. Bělehradská 389 obecné přístupný s dopomocí-zvonek
přístupný přístupné-závada ano 1/2017 -
9. Symbol Péče o duševní zdraví z.s.
Bělehradská 389 vyhrazené 1 přístupný s dopomocí-zvonek
přístupný není ano 1/2017 -
10. SKP CENTRUM, o.p.s. Jungmanova 2550 vyhrazené 2 nepřístupný - zvonek
přístupné 1.NP není ano 1/2017 -
11. Symbol SKP CENTRUM, o.p.s. Nízkoprahové denní centrum
Jana Palacha 324 obecné vedlejší vstup přístupný s dopomocí
přístupný není ano 1/2017 -
12. SKP CENTRUM, o.p.s. Azylový dům pro muže
Milheimova 694 obecné nepřístupný – zvonek
přístupné 1.NP není ano 2/2017 -
13. SKP CENTRUM o.p.s. Služba podpory bydlení
Jana Palacha 324 obecné nepřístupný
přístupný není ano 2/2017 -
14. Symbol Základní škola a Praktická škola Svítání, o.p.s. Komenského 432 vyhrazené 2 + 3 přístupný – zvonek
přístupný přístupné-závada ano 3/2017 -
15. Symbol Základní škola a Praktická škola Svítání, o.p.s.
Stavbařů 304 vyhrazené 1 přístupný – zvonek
přístupný s dopomocí (plošina) přístupné-závada ano 3/2017 -
16. Symbol Základní škola a Praktická škola Svítání, o.p.s. Ostřešanská 25 obecné přístupný – zvonek
přístupné 1.NP přístupné-závada ano 3/2017 -
17. Symbol Mirea denní stacionář, o.p.s.
Ostřešanská 25 obecné přístupný – zvonek
přístupné 1.NP přístupné-závada ano 3/2017 -
18. Symbol Most do života Erno Košťála 1015 vyhrazené 2 přístupný – zvonek
přístupný není ano 3/2017 -

Čerpací stanice

mapa čerpacích stanic v Pardubicích - bezbariérová přístupnost (vytvořeno ve službě moje mapy Google)

..... Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ Dopis na OD
1. Symbol Kryst Oil Chrudimská 2861 obecné přístup s dopomocí
přístupný přístupné ano ano
ano1
Odp
Odp1
-
2. symbol Benzina Dražkovice
184 vyhrazené 1 přístupný přístupný přístupné ano ano
ano1
Odp
ST
ano
ano1
3. symbol Albert
Palackého
2748 obecné -- -- není ano - -
4. symbol Ciao Agip Palackého 2020 vyhrazené 1 přístupný přístupný přístupné ano ano
ST
ano
ST
5. symbol Lukoil Pražská 758 vyhrazené 1 přístupný přístupný přístupné
ano - -
6. symbol Schell Na Dražce
46 obecné přístupný přístupný přístupné
ano ano
ano1
Odp
ST
-
7. symbol Dubina
J. Zajíce
875 obecné přístupný přístupný přístupné ano
ano
ano1
Odp
ST
-
8. symbol Evrooil Průmyslová
481 vyhrazené 1 přístupný přístupný přístupné
ano - -
9. symbol Schell Teplého 2141 vyhrazené 2 přístupný přístupný přístupné závada ano ano
ano1
Odp
Odp1
ST
-
10. symbol Benzina Pražská
2828 vyhrazené 1 přístupný přístupný přístupné ano ano
Odp
ST
ano
ST
11. symbol OMV
Hradecká - vyhrazené 1 přístupný přístupný přístupné
ano ano
ST
ano
ST
12. symbol OMV Hradecká
- vyhrazené 1 přístupný přístupný přístupné ano ano
ano1
ST
ano
ST
13. symbol Globus
Poděbradská
293 obecné přístupný přístupný není ano - -

Doprava

mapa - bezbariérová přístupnost (vytvořeno ve službě moje mapy Google)

..... Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
1. Symbol Hlavní nádraží ČD nám. J. Pernera
217 vyhrazené 2
přístupný přístupný přístupné závada ano -

Ostatní

mapa (vytvořeno ve službě moje mapy Google)

..... Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum mapování/
přemapování
Dopis na SÚ
1. symbol NISSAN AUTO IN s.r.o. Poděbradská
292 vyhrazené 1 přístupný přístupný přístupné ano -
2. Symbol FORD AUTO IN s.r.o. Poděbradská 292 vyhrazené 1 přístupný s dopomocí
přístupný není ano -
3. symbol Lcentrum - Pardubice Jiráskova
2860 vyhrazené 1 přístupný přístupný přístupné ano -
4. symbol Park Na Špici
- - obecné přístupný
přístupný přístupné ano 6/2015 -
5. Symbol Loď Arnošt z Pardubic U Stadionu
2746 vyhrazené 2
přístuptupný s dopomocí
přístupný s dopomocí - nebezpečné přístupné ano 4/2016 -
6. Budova Evropa
Klášterní 54 vyhrazené 3 přístupný přístupný není ano 6/2016 ano