network-1020332_640Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace v Integračním centru sociálních aktivit Kosatec je zaměřena na podporu soběstačnosti v pracovních a sociálních dovednostech, specifikem služby je podpora při získání a udržení si zaměstnání na trhu práce. Cílovou skupinou služby jsou lidé se zdravotním a sociálním hendikepem. | Leták ke stažení!

Osobní asistence

Služba osobní asistence je určena pro občany, bez omezení věku, kteří mají vzhledem ke svému zdravotnímu postižení omezenou schopnost realizovat samostatně běžné každodenní úkony. Posláním osobní asistence je umožnit lidem se zdravotním postižením z Pardubic a okolí prostřednictvím osobního asistenta setrvání v přirozeném prostředí, zachování vlastního životního stylu a rozvoj jejich soběstačnosti. | Leták ke stažení!


phone-1439841_640phone-1439841_640 RKontakt pro poskytování sociálních služeb

Vedoucí sociálních služeb:
Mgr. Pavlína Potůčková
Tel.: 777 006 525, 466 052 054
pavlina.potuckova@caacz.cz