(použité zkratky ve sloupci dopisy na SÚ: ano = dopis na SÚ - žádost o odstranění bariér,  ano1, ano2 = opakovaná žádost o odstranění bariér,  Odp = odpověď stavebního úřadu, ST = stanovisko ke kontrolní prohlídce - odstranění překážek bezbariérového užívání stavby)

   - kategorizace objektů dle nové celostátní metodiky (objekt přístupný, objekt částečně přístupný, objekt obtížně přístupný nebo nepřístupný)

mapa přístupnosti objektů ve městě Vysoké Mýto (vytvořeno ve službě moje mapy Google)

Úřady

mapa přístupnosti úřadů Vysokého Mýta (vytvořeno ve službě moje mapy Google)

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Dopis na SÚ
1. Městský úřad B. Smetany 92 vyhrazené 2 přístupný přístupný přístupné s obtížemi závada ano ano
ano1
Odp1
ano2
2. Městský úřad Jiráskova 179 vyhrazené 2 přístupný přístupné přízemí přístupný ano ano
ano1
Odp1
3. Informační centru B. Smetany 92 vyhrazené 2 přístupný přístupný přístupné s obtížemi závada ano ano
ano1
Odp1
ano2
4. Městská policie B. Smetany 92 vyhrazené 2 přístupný nepřístupný není ano -
5. Policie ČR Generála Závady 176 obecné přístupný přístupné přízemí přístupný ano ano
ano1
Odp1
6. Finanční úřad Tůmova 178 obecné přístupný
vedlejší vstup
přístupné přízemí přístupný ano ano
ano1
Odp1
7. ? Úřad práce Žižkova 272 obecné přístupný s dopomocí přístupný přístupné s obtížemi závada ano ano
ano1
Odp1
8. ? Státní sociální podpora Žižkova 272 obecné přístupný s dopomocí přístupný přístupné s obtížemi závada ano ano
ano1
Odp1

Kulturní zařízení

mapa kulturních zařízení Vysokého Mýta (vytvořeno ve službě moje mapy Google)

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Dopis na SÚ
1. Městská knihovna Litomyšlská 70 obecné nepřístupný - zvonek
nepřístupný nepřístupné ano --
2. M klub Vysoké Mýto s.r.o. Litomyšlská 71 obecné přístupný s dopomocí nepřístupný nepřístupné ano --
3. Regionální muzeum
Šemberova 125 obecné nepřístupný přístupné přízemí
nepřístupné ano --
4. Mikádo - středisko volného času
Choceňská
190 obecné nepřístupný nepřístupný nepřístupné ano --
5. Šemberovo divadlo
Komenského 281 obecné nepřístupný přístupný s dopomocí nepřístupné ano --

Kulturní památky

mapa kulturních památek Vysokého Mýta (vytvořeno ve službě moje mapy Google)

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Dopis na SÚ
1. Kostel sv. Vavřince nám. Vaňorného vyhrazené 1 přístupný přístupný není ano -
2. Kostel Nejsvětější Trojice Javornického obecné přístupný přístupný není ano -

Zdravotnictví - krajské nemocnice, polikliniky, ordinace

mapa zdravotnictví - krajské nemocnice, polikliniky, ordinace Vysokého Mýta (vytvořeno ve službě moje mapy Google)

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Dopis na SÚ
1. Vysokomýtská nemocnice Hradecká 167 vyhrazené 1 přístupný přístupný přístupné
ano ano
Odp
ano1
Odp1
2. Vysokomýtská nemocnice Žižkova 271 obecné přístupný přístupný přístupné ano ano
Odp
ano1
Odp1
3. ? Zdravotní středisko Generála Závady 116 vyhrazené 1 přístupný s dopomocí přístupný s dopomocí

přístupné s obtížemi-závada

ano ano
Odp

ano1
Odp1

ano2
Odp2
Ano3
4. Zdravotní středisko Husova 166 obecné přístupný s dopomocí přístupný s dopomocí

přístupné s obtížemi-závada

ano ano
Odp

ano1
Odp1

ano2
Odp2
Ano3
5. Zdravotní středisko Husova 191 obecné nepřístupný nepřístupný nepřístupné ano -

Lékárny, zdravotnické potřeby

mapa lékáren a zdravotnických potřeb Vysokého Mýta (vytvořeno ve službě moje mapy Google)

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Dopis na SÚ
1. Lékárna U zlatého orla nám. Přemysla Otakara II. 19 vyhrazené 4 nepřístupný přístupný není ano ano
Odp
ano1

Odp1
ano2
Odp2
Ano3
2. Lékárna U Zvonice Komenského 92 obecné přístupný zvonek přístupný není ano ano
Odp
ano1

Odp1
3. ? Lékárna Antica Husova 184 obecné přístupný s dopomocí přístupný není ano ano
Odp
ano1

Odp1
ano2
Odp2
Ano3
4. Lékárna Mellisa Žižkova 738 obecné přístupný
přístupný není ano ano
Odp
ano1
Odp1
5. Lékárna Dr. Max Dráby 936 vyhrazené 2 přístupný přístupný není ano -

Obchody a nákupní centra

mapa obchodů a nákupních center Vysokého Mýta (vytvořeno ve službě moje mapy Google)

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Dopis na SÚ
1. Albert supermarket Vysoké Mýto Žižkova vyhrazené 4 přístupný přístupný není ano --
2. Billa, spol. s r.o. pobočka Vysoké Mýto Husova 452 vyhrazené 6 přístupný přístupný není ano --
3. Penny Market, s.r.o. Husova 144 vyhrazené 2 přístupný přístupný není ano --
4. Lidl Česká republika, v.o.s. Hradecká 127 vyhrazené 6 přístupný přístupný není ano --
5. Tesco hypermarket Vysoké Mýto Dráby 936 vyhrazené 6 přístupný přístupný přístupné ano ano
Odp
ano2
Odp2
Ano3

Banky, pojišťovny

mapa bank, pojišťoven Vysokého Mýta (vytvořeno ve službě moje mapy Google)

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Dopis na SÚ
1. ? Česká spořitelna, a.s.
B. Němcové
190 vyhrazené 2 přístupný s dopomocí
přístupné přízemí
není ano ano
Odp
ano1
Odp1
ano2

Odp2
Ano3
2. ? Česká pojišťovna, a.s.
nám. Přemysla Otakara II.
90 vyhrazené 2 přístupný s dopomocí přístupný není ano ano
Odp
ano1
Odp1
3. ČSOB - ZRUŠENO
Pražská 244/1 obecné přístupný zvonek
přístupný není ano ano
Odp
ano1
Odp1
4. Komerční banka, a.s.
Tůmova 180 vyhrazené 2 nepřístupný - zvonek nepřístupný není ano ano
Odp
ano1
Odp1
5. GE-Money Bank, a.s.
nám. Přemysla Otakara II. 205 vyhrazené 4
nepřístupný - zvonek přístupné 1.NP
není ano -
6. Pojišťovna Generali
Litomyšlská 265 obecné nepřístupný - zvonek
přístupný není ano ano
Odp
ano1
Odp1
7. ČSOB nám. Přemysla Otakara II. 215 vyhrazené 2 přístupný s dopomocí přístupný není ano ano
ano2

Odp2
Ano3

Pošty

mapa - pošta Vysokého Mýta (vytvořeno ve službě moje mapy Google)

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Dopis na SÚ
1. Česká pošta, s.p.
B. Smetany
33 obecné přístupný sdopomocí 
přístupný
není ano ano
Odp
ano1
Odp1
ano2
Odp2
Ano3

Školy

mapa škol Vysokého Mýta (vytvořeno ve službě moje mapy Google)

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Dopis na SÚ
1. Speciální základní škola Rokycanova 761 Obecné Přístupný Přístupný Přístupné ano --
2. ZŠ Jiráskova 1. stupeň Nám. Pod Kaštany 720 Obecné Přístupný Přístupný Přístupné
ano ano
ano2
Odp2
Ano3
3. ZŠ Jiráskova 2. stupeň Jiráskova 317 Obecné Nepřístupný Nepřístupný Není ano --
4. ZŠ Javornického 1. stupeň Ot. Vaňorného 273 Obecné Nepřístupný Nepřístupný Není ano --
5. ZŠ Javornického 2. stupeň Javornického 2 Obecné Nepřístupný Nepřístupný Není ano --
6. Gymnázium Vaňorného nám. 163 Obecné Nepřístupný Nepřístupný Není ano --
7. Základní umělecká škola Jeronýmova ul. 100 Obecné Nepřístupný Nepřístupný Není ano --
8. MŠ Pod Smrkem Štefánikova ul. 397 Obecné Přístupný s dopomocí Přístupné přízemí Není ano --
9. ZŠ a Praktická škola Svítání o.p.s. Plk. B. Kohouta 914 vyhrazené 4 Přístupný Přístupný Přístupné ano --

Sociální služby

mapa sociálních služeb Vysokého Mýta (vytvořeno ve službě moje mapy Google)

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Dopis na SÚ
1. Dům s pečovatelskou službou
Javornického
423 vyhrazené 1
přístupný
přístupný
není ano ano
Odp
ano1
2. Dům s pečovatelskou službou Litomyšlská
50 obecné přístupný
přístupný přístupné
ano ano
Odp
ano1
3. Domov pro seniory Vysoké Mýto
Žižkova
913 vyhrazené 3
přístupný
přístupný přístupné ano ano
Odp
ano1
4. Centrum sociálních služeb
Plk. B. Kohouta
914 vyhrazené 2 přístupný
přístupný přístupné ano -

Služby

mapa - veřejné WC Vysokého Mýta (vytvořeno ve službě moje mapy Google)

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Dopis na SÚ
1. Veřejné WC
K. Světlé
vyhrazené 1 přístupný s dopomocí přístupný přístupné závada ano -