(použité zkratky ve sloupci dopisy na SÚ: ano = dopis na SÚ - žádost o odstranění bariér,  ano1, ano2 = opakovaná žádost o odstranění bariér,  Odp = odpověď stavebního úřadu, ST = stanovisko ke kontrolní prohlídce - odstranění překážek bezbariérového užívání stavby)

piktogram přístupné piktogram částečně přístupné piktogram obtížně přístupné nebo nepřístupné
 

Úřady

mapa úřadů v Pardubicích - bezbariérová přístupnost (vytvořeno ve službě moje mapy Google)

  ..... Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum změny Dopis na SÚ
1. symbol Turistické informační centrum
nám. Republiky
1 vyhrazené 2 přístupný s dopomocí - zvonek přístupné 1.NP přístupné - závada ano 6/2016 -
2. Radnice Pernštýnské nám.
1
vyhrazené 1 přístupný přístupný s dopomocí přístupné závada ano   -
3. Magistrát sociální odbor
nám. Republiky 12 vyhrazené 4 přístupný přístupný s dopomocí přístupné ano   -
4. Magistrát stavební odbor Štrossova ul. 44 vyhrazené 1 přístupný  částečně přístupný přístupné - závada ano  2/2016 ano
Odp
ST
5. Magistrát dopravní odbor 17.listopadu 303 obecné
nepřístupný nepřístupný není ano   -
6. Magistrát STK Průmyslová 381 vyhrazené 1 přístupný přístupný není ano   ano
7. MO I. U Divadla 828 vyhrazené 1 přístupný s dopomocí
přístupný přístupné závada ano  6/2016 -
8.   MO II. Chemiků 128 vyhrazené 1 přístupný s dopomocí - zvonek
přístupný s dopomocí plošina
není ano 5/2016 ano
9. MO III. J.Zajíce 983 vyhrazené 1 přístupný s dopomocí přístupné 2.NP přístupné závada ano  2/2016 ano
ST
10. MO IV. Bokova 315 obecné nepřístupný - zvonek nepřístupný není ano  5/2016 ano
ST
11. MO V. Češkova 22 vyhrazené 1 přístupný s dopomocí
přístupné 1.NP s dopomocí
přístupné - závada
ano 2/2016 ano
Odp
ST
12. MO VI. Kostnická 865 vyhrazené 1 přístupný přístupné 1.NP
přístupné - závada
ano  5/2016 -
13. MO VII. Gen.Svobody 198 vyhrazené 1 přístupný s dopomocí – zvonek nepřístupný přístupné - závada ano  5/2016 ano
Odp
ST
14. Živnostenský úřad Gorkého 489 vyhrazené 1 přístupný s dopomocí přístupné1.NP nepřístupné ano 2/2016 ano
15. Finanční úřad Hronovická 2700 obecné přístupný
přístupný s dopomocí přístupné - závada ano  6/2016 -
16. Katastrální úřad Čechovo nábřeží 1791 vyhrazené 2 přístupný přístupný přístupné - závada
ano 2/2016 ano
17. Budova Evropa
Klášterní 54 vyhrazené 3 přístupný přístupný není ano  6/2016 ano
18. OSSZ U Stadiónu 2729 vyhrazené 4 přístupný přístupný přístupné - závada ano  5/2016 ano
ST
19. Krajský soud Sukova třída 1556 vyhrazené 3 přístupný s dopomocí přístupný s dopomocí přístupné - závada ano  5/2016 ano
ST
20. Český statistický úřad V Ráji 872 vyhrazené 1 přístupný přístupné 1.NP s dopomocí
přístupné - závada ano 2/2016 ano
ST
21. Policie ČR Na Spravedlnosti 2516 vyhrazené 1 přístupný s dopomocí přístupný s dopomocí přístupné - závada ano 2/2016 -
22. Policie ČR Prodloužená 285 vyhrazené 1 přístupný přístupný přístupné ano   -
23. Městská policie Štrossova 239 vyhrazené 1
přístupný přístupný není ano   ano
24. Úřad práce Jiráskova 20 vyhrazené 1 přístupný
přístupný přístupné ano   -
25. Úřad práce B. Vikové-Kunětické
2011 obecné přístupný s dopomocí - zvonek
přístupné 1.NP   přístupné závada ano 2/2016 -
26. Státní okresní archiv Pardubice Bělobranské nám. 1 obecné přístupný s dopomocí přístupný 1.NP s dopomocí  přístupné závada ano 6/2016 -
27. Krajský úřad Komenského nám. 125 vyhrazené 3
přístupný přístupný přístupné ano   -
28. Krajský úřad, Czech Point, Kašparův sál Komenského nám. 120 vyhrazené 6 přístupný s dopomocí - zvonek přístupný přístupný ano   -
29. Finanční úřad B. Němcové
2625 vyhrazené 2
přístupný s dopomocí přístupný s dopomocí přístupné - závada
ano 2/2016 -
30. MO VIII Hostovice 20 obecné
přístupný s dopomocí přístupný s dopomocí není ano 5/2016 -

 

Kulturní zařízen

mapa kulturních zařízení v Pardubicích - bezbariérová přístupnost (vytvořeno ve službě moje mapy Google)

   ..... Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Dopis na SÚ
1. Informační centrum
nám. Republiky
1 vyhrazené 2 přístupný - zvonek přístupný přístupné ano -
2. Východočeské divadlo U Divadla
50
vyhrazené 2 přístupný s dopomocí - zvonek přístupný přístupné ano -
3. Předprodej vstupenek
U Divadla 49 vyhrazené 2 přístupný přístupný není ano -
4. VČD - Malá scéna ve dvoře U Divadla 2703 vyhrazené 2 přístupný s dopomocí - zvonek přístupný s dopomocí přístupné ano -
5. Kulturní dům - Hronovická scéna Hronovická 406 vyhrazené 4
přístupný s dopomocí - zvonek přístupný přístupné závada
ano -
6. Divadlo 29 Svaté Anežky České 29 vyhrazené 1 přístupný s dopomocí  - zvonek přístupný s dopomocí přístupné - závada ano ano
7. Radnice - hudební sál Pernštýnské náměstí 1 vyhrazené 1 přístupný - zvonek přístupný s dopomocí přístupné ano -
8. Galerie Máshaus Pernštýnské náměstí 3 vyhrazené 1 přístupný s dopomocí přístupné 1.NP není ano -
9. Galerie u Jonáše
Pernštýnské náměstí 50 vyhrazené 4 přístupný s dopomocí - zvonek přístupný přístupné ano ano
10. Galerie Na Příhrádku Příhrádek 5 vyhrazené 1 přístupný s dopomocí přístupný přístupný s dopomocí - ližiny ano ano
11. Východočeská galerie Zámek 3 obecné nepřístupný nepřístupný není ano -
12. Galerie Gong Sladkovského 2016 vyhrazené 1 nepřístupný přístupný není ano -
13. Galerie Fons + Stapro Pernštýnské náměstí 51 vyhrazené 4 přístupný s dopomocí přístupné 1.NP není ano -
14. Krajská knihovna Pernštýnské náměstí 78 vyhrazené 4 přístupný s dopomocí přístupný přístupné závada ano -
15. Universitní knihovna Studentská 519 vyhrazené 1 přístupný přístupný přístupné závada ano -
16. Zámek - muzeum Zámek 2 obecné přístupný přístupný s dopomocí přístupné závada ano -
17.   Dům hudby Sukova třída 1260 vyhrazené 2 přístupný s dopomocí přístupný přístupné závada ano -
18.   Multikino Cinema Masarikovo náměstí 2799 vyhrazeno 25 přístupný přístupný přístupné ano -
19. Multikino Cinestar nám. Republiky 1400 vyhrazené 3 přístupný přístupný přístupné ano -
20. Dům techniky nám. Republiky 2686 vyhrazené 2 přístupný přístupný přístupné ano -
21. Kutlurní dům Dubina Jana Zajíce 983 vyhrazené 1 přístupný s dopomocí přístupný není ano ano
22. ABC klub Štolbova 2665 obecné
přístupný s dopomocí přístupný přístupné závada ano ano
23. Ideon
Jiráskova 1963 vyhrazeno 6
přístupný s dopomocí - zvonek přístupný s dopomocí není ano -
24. Dům Kultury Dukla Gorkého 2573 obecné nepřístupný -
není ano -
25. Congress centre - AFI Palace Masarykovo náměstí 2799 vyhrazené 25 přístupný přístupný přístupné ano -
26. Pardubický pivovar, a.s Palackého tř. 250 obecné nepřístupný nepřístupný není ano -
27. Muzeum perníku V perníkové chaloupce Ráby 38 obecné nepřístupný nepřístupný přístupné závada ano ano

 

Kulturní památky

mapa kulturních památek v Pardubicích - bezbariérová přístupnost (vytvořeno ve službě moje mapy Google)

  ..... Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Dopis na SÚ
1. Informační centrum
nám. Republiky
1 vyhrazené 2 přístupný - zvonek
přístupný přístupné ano -
2. Zámek Zámek
1
obecné přístupný přístupný s dopomocí přístupné ano -
3. Kostel Sv. Bartoloměje
nám. Republiky 90 vyhrazené 2 přístupný s dopomocí - nebezpečné přístupný není ano -
4. Kostel Sv. Jana Křtitele
Br. Veverkových
2717 vyhrazené 4 přístupný s dopomocí přístupný není ano -
5. Kostel Zvěstování Panny Marie
Komenského nám.
125 vyhrazené 4 přístupný s dopomocí přístupný s dopomocí není ano -
6. Husův sbor
Jiráskova 1270 vyhrazené 6 přístupný s dopomocí přístupný není ano -
7. OD Grand
třída Míru
1400 vyhrazené 3 přístupný
přístupný přístupné ano -
8. Krematorium Pod Břízkami 990 vyhrazené 2 přístupný s dopomocí přístupný přístupné s dopomocí ano -
9. Machoňova pasáž třída Míru 60 vyhrazené 5
přístupný Obchody - přístupné s dopomocí - zvonek (veřejné) přístupné v objektu čp. 450 ano -
10. Winternizovy mlýny Mezi Mosty - obecné nepřístupný nepřístupný není ano -
11. Východočeské divadlo U Divadla 50 vyhrazené 2 přístupný s dopomocí přístupný přístupné
ano -
12. Hlavní nádraží ČD nám. J. Pernera 217 vyhrazené 2 přístupný přístupný přístupné závada ano -
13. Památník obětem heydrichiády Zámeček Odbojářů - obecné přístupný přístupný s dopomocí není
ano -
14. Larishova vila Odbojářů - vyhrazené 3 nepřístupný přístupné 1.NP není ano -

 

Sportovní zařízení

mapa sportovních zařízení v Pardubicích - bezbariérová přístupnost (vytvořeno ve službě moje mapy Google)

  ..... Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Dopis na SÚ
1. Aquacentrum
Jiráskova 2664 vyhrazené 8 přístupný přístupný přístupné ano -
2.

Tipsport aréna Sukova třída
1735
vyhrazené 11 diváci
přístupný s dopomocí
sportovci
přístupný
diváci
přístupný
sportovci
přístupný
diváci
přístupné
sportovci
přístupné
ano ano
3. Závodiště -
Dostihový spolek
Pražská  607 obecné přístupný s dopomocí přístupný přístupné - závada ano ano
4. Integrační fitness club V Ráji
311
obecné přístupný s dopomocí přístupný přístupné ano -
5. Venkovní sportovní areál Na Olšinkách Jiráskova 29 vyhrazené 4 přístupný přístupný
přístupné - závada ano -
6. Sportovní hala
Dašická
Dašická
1888
vyhrazené 2 přístupný s dopomocí přístupnýs dopomocí
přístupné - závada
ano -
7. Letní stadion U Stadionu
1652 vyhrazené 9
přístupný s dopomocí přístupný s dopomocí není ano -
8.

Městský ateltický stadion tř. ČS. Armády
2515
obecné diváci
nepřístupný
sportovci
přístupný s dopomocí
diváci
nepřístupný
sportovci
přístupný s dopomocí
diváci
není
sportovci
přístupné - závada
ano ano
9.

Basketbalová hala na Dukle
V Ráji
311 obecné diváci
nepřístupný
sportovci
přístupný s dopomocí
diváci
nepřístupný
sportovci
přístupný s dopomocí
diváci
není
sportovci
není
ano ano
10. Sportovní areál Ohrazenice
Ohrazenice 215 obecné přístupný přístupný s dopomocí
není ano -
11. Sokolovna
Jiráskova
29 vyhrazené 4 přístupný s dopomocí - zvonek přístupný přístupné ano -

 

Restaurace, kavárna, cukrárny

   ..... Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Dopis na SÚ
1. Restaurace Pivovarka Palackého tř. 250 obecné přístupný s dopomocí přístupný s dopomocí přístupný s dopomocí - závada ano -

 

Ubytování

mapa ubytování v Pardubicích - bezbariérová přístupnost (vytvořeno ve službě moje mapy Google)

   ..... Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Dopis na SÚ
-   Seznam ubytovacích zařízení - - - - - - ano -
1. Hotel Zlatá Štika Štrossova 127 vyhrazené
2
přístupný s dopomocí - zvonek
přístupný přístupné
ano ano
ano1
ST
2. Hotel Arnošt Arnošta z Pardubic 676 vyhrazené
1
přístupný přístupný přístupné ano -
3. Penzion
Cafe City
Hronovická 709 obecné přístupný - zvonek přístupný přístupné ano -
4. SKP Hvězda -
sport. areál
Čs. armády 2515 obecné přístupný s dopomocí přístupný přístupné - závada
ano -
5. Penzion Atrium Smilova 343 obecné přístupný s dopomocí - zvonek přístupný přístupné ano ano
ano1
ST
6. Penzion Šenk
Chrudimská 1315 obecné přístupný přístupný přístupné
ano ano
ano1
Odp
ST
7. Hotel Labe Masarykovo nám. 2633 vyhrazené
2
přístupný s dopomocí přístupný s dopomocí přístupné ano ano
ST
8.   Hůrka hotel - ubytovna
Hůrka 1039 vyhrazené
2
přístupný s dopomocí - zvonek přístupný přístupné závada ano -
9.   Pension Austria
Smilova 312 obecné přístupný s dopomocí přístupný přístupné ano ano
ST
10. "" Hotel Staré Časy Havlíčkova 1080 obecné přístupný s dopomocí - zvonek přístupný přístupné závada ano -
11. EURO Hotel Jiráskova 2081 vyhrazené
3
přístupný přístupný přístupné ano -
12. Penzion Birdie Hlaváčova 392 obecné přístupný s dopomocí - zvonek přístupný přístupné ano ano
ST
13. Penzion Na Krétě Tolárova 243 obecné přístupný přístupný přístupné závada ano ano
14. Ubytovna - Penzion K Dubině 690 obecné přístupný - zvonek přístupný není ano -
15. Hotel Signál Jana Zajíce 708 obecné přístupný s dopomocí - zvonek přístupný přístupné ano ano
ano1
ST

Zdravotnictví - krajská nemocníce, polikliniky, ordinace

mapa zdravotnictví v Pardubicích - bezbariérová přístupnost (vytvořeno ve službě moje mapy Google)

    Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Dopis na SÚ
1. Onkologie
budova 30
Kyjevská 44 vyhrazené 1 přístupný
přístupný přístupné ano -
2. "" CT, Magnetická rezonance
budova 24
Kyjevská
44 obecné přístupný přístupný přístupné ano -
3. Ortopedie
budova 2
Kyjevská 44 obecné přístupný
přístupný přístupné závada ano -
4. Chirurgie ARO, JIP
budova 27
Kyjevská 44 vyhrazené 2 přístupný přístupný není ano -
5. RTG Ultrazvuk
budova 14
Kyjevská 44 obecné přístupný přístupný přístupné závada
ano -
6. Interna
budova 4
Kyjevská
44 obecné přístupný přístupný přístupné ano -

Lékárny, zdravotní potřeby

mapa lékáren v Pardubicích - bezbariérová přístupnost (vytvořeno ve službě moje mapy Google)

  ..... Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum změny Dopis na SÚ
1. "" Lékárna, Zdrav. potřeby Kolf
Masarykovo nám.
2667 vyhrazené 2 přístupný přístupný přístupné ano   -
2. "" Lékárna Benu Sladkovského 96 obecné přístupný přístupný s dopomocí není ano   -
3. Lékárna nemocnice Kyjevská 44 vyhrazené 1 přístupný přístupný není ano 06/2016 -
4. Lékárna Kaufland S.K.Neumanna 2819 vyhrazené 10 přístupný přístupný přístupné ano   -
5. Lékárna Jindřišská 2038 vyhrazené 2
přístupný s dopomocí přístupný není ano   -
6. Lékárna Dr.Max Bělehradská 660 vyhrazené 8 přístupný přístupný není ano   -
7. Lékárna Albert Palackého 2748 vyhrazené 12 přístupný
přístupný přístupné ano   -
8. Lékárna Lagare nám. J.Pernera 217 vyhrazené 2 přístupný přístupný přístupné ano   -
9. Lékárna Vital nám. Republiky 1400 vyhrazené 3 přístupný přístupný přístupné ano   -
10. Lékárna, Oční optika Masarykovo nám. 2799  vyhrazené 25 přístupný přístupný přístupné ano   -
11. Lékárna Poděbradská 293  vyhrazené 24 přístupný přístupný přístupné ano   -
12. Lékárna J.Tomana 276 vyhrazené 1 přístupný přístupný není ano   -
13. Lékárna, Oční optika Rokycanova 2798 vyhrazené 3 přístupný přístupný přístupné ano   -
14. Lékárna Na Spravedlnosti 2792 vyhrazené 1 přístupný s dopomocí - zvonek
přístupný není ano   anoST
15. Lékárna Poděbradská 297 vyhrazené 4 přístupný přístupný není ano   -
16. piktogram Lékárna ve Smilovce
Smilova
405 vyhrazené 3 přístupný přístupný není ano  07/2016 anoST
17. Lékárna Dr.Max Jiřího z Poděbrad 2593 vyhrazené 2 přístupný s dopomocí- zvonek přístupný není ano 06/2016 anoST
18. Lékárna U Svaté Anežky Svaté Anežky České 30 vyhrazené 1 přístupný s dopomocí - zvonek přístupný není ano 06/2016 -
19. Lékárna U Prioru K Polabinám 1893 vyhrazené 5 přístupný s dopomocí - zvonek přístupný není ano   anoST
20. "" Lékárna U Kostelíčka Štrosova 231 vyhrazené 1
přístupný s dopomocí - zvonek přístupný není ano   anoST
21. Lékárna U Raka Palackého tř. 436 vyhrazené 3 přístupný s dopomocí - zvonek přístupný není ano   anoST
22. Lékárna Pardubičky MUDr. Ducháčkové 45 obecné nepřístupný - zvonek přístupný není ano   -
23. Lékárna Na Drážce Na Drážce 1809 vyhrazené 2 přístupný přístupný není ano   anoST
24. Lékárna U Sluníčka - Zdravotní středisko L.Malé 656 vyhrazené 1 přístupný s dopomocí přístupný není ano   anoST
25. Lékárna Dubina - centrum Jana Zajíce 875 vyhrazené 3 přístupný s dopomocí přístupný přístupné ano   anoST
26. Lékárna Devotyho 2450 vyhrazené 2 nepřístupný přístupný není ano   anoST
27. Lékárna Na Dukle J.Ressla 2038 obecné nepřístupný zvonek přístupný není ano   -
28. Lékárna ve Svítkově Kostnická 899 vyhrazené 2 přístupný přístupný není ano   -
29. "" Lékárna Na Trojce Odborářů 346 vyhrazené 2 přístupný s dopomocí - zvonek přístupný není ano   anoST
30. "" Lékárna Poliklinika K.Šípka 282 vyhrazené 1 přístupný s dopomocí přístupný Přístupné ano   anoST
31. Zdravotnické potřeby 17. listopadu 409 obecné přístupný s dopomocí - zvonek přístupný není ano   anoST
32. Zdravotnické potřeby Smilova 337 vyhrazené 1 přístupný s dopomocí - zvonek přístupný není ano   anoST
33. Zdravotnické potřeby Jana Palacha 1639 obecné přístupný s dopomocí přístupný není ano   anoST
34. Help-centrum, Zdravotnické potřeby Bělehradská 389 vyhrazené 1 přístupný přístupný přístupné
ano   ano
STST
35. Zdravotnické potřeby, Krajská nemocnice Kyjevská 44 vyhrazené 2 přístupný přístupný není ano 06/2016 anoST

 

Obchody, nákupní centra

mapa obchodů a nákupních center v Pardubicích - bezbariérová přístupnost (vytvořeno ve službě moje mapy Google)

  ..... Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Dopis na SÚ
1. Kaufland
S.K.Neumanna
2819 vyhrazené
16
přístupný přístupný přístupné ano ano
Odp
Odp1
ano1
2. UNI HOBBY Kpt. Bartoše 2777 vyhrazené
5
přístupný přístupný přístupné ano -
3. Lidl
Palackého 2760 vyhrazené 7 přístupný přístupný není ano -
4. OD Pyramida tř. Míru 92 vyhrazené 3 přístupný přístupný přístupné ano -
5. Palác Pardubice Masarykovo nám. 2799 vyhrazené
25
přístupný přístupný přístupné ano -
6. Penny market Karla IV. 2749 vyhrazené
11
přístupný přístupný není ano -
7. Lidl (Polabiny) Bělehradská 548 vyhrazené 4 přístupný přístupný není ano -
8. Baumax Poděbradská 295 vyhrazené 4 přístupný přístupný přístupné ano -
9. Albert (Interspar) Poděbradská 297 vyhrazeno 6 přístupný přístupný přístupné ano -
10. Koberce Breno Poděbradská 296 vyhrazené 2 přístupný přístupný není ano -
11.   Penny market J. Zajíce 712 vyhrazené 4 přístupný přístupný není ano -
12. Albert J. Zajíce 717 vyhrazené 4 přístupný přístupný není ano -
13. MARO Chrudimská 2811 vyhrazené 1 přístupný přístupný přístupné ano -
14. Penny market Teplého 2806 vyhrazené 4 přístupný přístupný přístupné ano -
15. Albert Palackého 2748 vyhrazené 12 přístupný přístupný přístupné ano -
16. Globus
Poděbradská 293 vyhrazené 24 přístupný přístupný přístupné ano -
17. Obchody - blok S.K. Neumanna 2859 vyhrazené 3 přístupný přístupný přístupné ano -
18. TESCO Masarykovo nám. 1950 vyhrazené 27 přístupný přístupný přístupné ano -
19. FOKUS Optik Palác Pardubice 2799 vyhrazené 26 přístupný přístupný přístupné ano -
20. O2 Palác Pardubice 2799 vyhrazené 26 přístupný přístupný přístupné ano -
21. Prodejna Pivovarka Palackého tř. 250 obecné nepřístupný přístupný není ano -

Banky, pojišťovny

mapa bank a pojišťoven v Pardubicích - bezbariérová přístupnost (vytvořeno ve službě moje mapy Google)

   ..... Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Dopis na SÚ
1. symbol Česká spořitelna, a.s.
Palackého 1908 vyhrazené 3 přístupný
přístupný není ano -
2. symbol Česká spořitelna, a.s. tř. Míru
72 vyhrazené 3 +  26
přístupný s dopomocí - zvonek přístupný není ano ano
Odp
ST
3. Symbol Reiffeisen banka, a.s.
K Polabinám
1893 vyhrazené 2 přístupný s dopomocí zvonek
přístupný není ano -
4. symbol ČSOB, a.s. tř. Míru 63 vyhrazené 3 +  26 přístupný přístupný přístupné závada ano ano
Odp
ST
5. symbol Komerční banka, a.s. nám. Republiky 222 vyhrazené 1 přístupný přístupný přístupné zavada
ano ano
Odp
ST
6. symbol GE MONEY BANK, a.s. nám. Republiky
2686 vyhrazené 2 přístupný přístupný s dopomocí není ano ano
Odp
ST
7. symbol Česká spořitelna, a.s.
J.Palacha
2803 obecné přístup s dopomocí - zvonek přístupný není ano
-
8.  symbol ČSOB pojišťovna, a.s. Masarykovo nám.
1458 vyhrazené 3 přístupný přístupný přístupné
ano -
9. symbol Česká pojišťovna, a.s.
tř. Míru 2647 vyhrazené 3 +  26 přístupný přístupný není ano -
10. symbol Kooperativa pojišťovna, a.s. tř. Míru
94 vyhrazené 3 + 26 přístupný s dopomocí - zvonek přístupný není ano ano
Odp
ST
11. Symbol GE Money Bank, a.s. Palackého tř. 1929 vyhrazené 26 přístupný s dopomocí - zvonek přístupný není ano
ano
Odp
ST
12. Symbol UNIQUA pojišťovna, a.s. 17. listopadu 504 obecné přístupný s dopomocí - zvonek přístupný není  ano ano
Odp
13. symbol Air Bank

Palác Pardubice

Masarykovo nám.

2799 vyhrazené 26 přístupný přístupný přístupné ano -
14. symbol Raiffeisen banka, a.s. 17. listopadu 238 vyhrazené 3 +  26 přístupný s dopomocí přístupný není ano -

 

Zdravotní pojišťovny

mapa zdravotních pojišťoven v Pardubicích - bezbariérová přístupnost (vytvořeno ve službě moje mapy Google)

   ..... Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Dopis na SÚ
1. symbol OZP Pardubice Hronovická 2761 obecné přístupný s dopomocí - zvonek
přístupný není ano ano
Odp
ST

 

Školy

mapa škol v Pardubicích - bezbariérová přístupnost (vytvořeno ve službě moje mapy Google)

  .....   Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Dopis na SÚ
1. ZŠ Pardubice, Pardubičky
Kyjevská  25 obecné nepřístupný nepřístupný není ano -
2. ZŠ Pardubice Benešovo náměstí 590 vyhrazené 2 nepřístupný nepřístupný není ano -
3. ZŠ Pardubice
Bratranců Veverků 866 obecné přístupný s dopomocí – zvonek přístupný s dopomocí přístupné - závada ano -
4. Symbol ZŠ Pardubice-Dubina Erno Košťála 870 obecné nepřístupný přístupný v 1. NP přístupné - závada ano -
5. ZŠ Pardubice Josefa Ressla 2258 obecné přístupný nepřístupný není ano -
6. ZŠ Pardubice-Ohrazenice  Trnovská 159  obecné nepřístupný nepřístupný není ano -
7. Symbol ZŠ Pardubice-Studánka Pod Zahradami 317 obecné přístupný s dopomocí přístupný v 1. NP přístupné - závada ano -
8. Symbol ZŠ Pardubice-Polabiny Družstevní 305 vyhrazené 2 přístupný s dopomocí přístupný s dopomocí v 1. NP přístupné - závada ano -
9. Symbol ZŠ Pardubice-Polabiny Prodloužená 283 vyhrazené 2 přístupný s dopomocí přístupný s dopomocí přístupné - závada ano -
10. Symbol ZŠ Pardubice-Polabiny Npor. Eliáše  344 obecné přístupný přístupný v 1. NP přístupné - závada ano -
11. ZŠ Waldorfská Pardubice Gorkého 867 vyhrazené 2 nepřístupný nepřístupný není ano -
12. symbol ZŠ Waldorfská Pardubice - školní družina Gorkého 1981 obecné přístupný přístupný přístupné - závada ano -
13. ZŠ Pardubice-Spořilov Kotkova 1287 obecné nepřístupný nepřístupný není ano -
14. ZŠ Pardubice Staňkova 128 obecné nepřístupný nepřístupný není ano -
15. ZŠ Pardubice-Svítkov Školní 748 obecné přístupný s dopomocí nepřístupný není ano -
16. ZŠ Pardubice Štefánikova 448 vyhrazené 3 nepřístupný nepřístupný není ano -
17. Symbol ZŠ Pardubice nábřeží Závodu míru 1951 vyhrazené 3 přístupný s dopomocí přístupný v 1. NP není ano -
18. ZŠ praktická Pardubice A. Krause 2344 obecné
nepřístupný nepřístupný není ano -
19. Dům dětí a mládeže BETA Štolbova 2665 obecné přístupný s dopomocí přístupný v 1. NP není ano -
20. Symbol Základní umělecká škola Havlíčkova 925 vyhrazené 3x nepřístupný přístupný přístupné - závada ano -
21. Dům dětí a mládeže DELTA Gorkého 2658 vyhrazené 2x nepřístupný přístupný v 1. NP není ano -

Sociální služby

   ..... Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum změny
Dopis na SÚ
1. Symbol Integrační centrum Kosatec Sladkovského 2824 obecné přístup zvonek
přístupný přístupné ano 06/2016 -

Čerpací stanice

mapa čerpacích stanic v Pardubicích - bezbariérová přístupnost (vytvořeno ve službě moje mapy Google)

   ..... Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Datum změny Dopis na SÚ Dopis na OD
1. Symbol Kryst Oil Chrudimská 2861 obecné přístup s dopomocí
přístupný přístupné ano   ano
ano1
Odp
Odp1
-
2. symbol Benzina Dražkovice
184 vyhrazené 1 přístupný přístupný přístupné ano   ano
ano1
Odp
ST
ano
ano1
3. symbol Albert
Palackého
2748 obecné -- -- není ano   - -
4. symbol Ciao Agip Palackého 2020 vyhrazené 1 přístupný přístupný přístupné ano   ano
ST
ano
ST
5. symbol Lukoil Pražská 758 vyhrazené 1 přístupný přístupný přístupné
ano   - -
6. symbol Schell Na Dražce
46 obecné přístupný přístupný přístupné
ano   ano
ano1
Odp
ST
-
7. symbol Dubina
J. Zajíce
875 obecné přístupný přístupný přístupné ano
  ano
ano1
Odp
ST
 -
8. symbol Evrooil Průmyslová
481 vyhrazené 1 přístupný přístupný přístupné
ano   - -
9. symbol Schell Teplého 2141 vyhrazené 2 přístupný přístupný přístupné závada ano   ano
ano1
Odp
Odp1
ST
-
10. symbol Benzina Pražská
2828 vyhrazené 1 přístupný přístupný přístupné ano   ano
Odp
ST
ano
ST
11. symbol OMV
Hradecká - vyhrazené 1 přístupný přístupný přístupné
ano   ano
ST
ano
ST
12. symbol OMV Hradecká
- vyhrazené 1 přístupný přístupný přístupné ano   ano
ano1
ST
ano
ST
13. symbol Globus
Poděbradská
293 obecné přístupný přístupný není ano   - -

 

Ostatní

mapa (vytvořeno ve službě moje mapy Google)

  ..... Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Dopis na SÚ
1. symbol NISSAN AUTO IN s.r.o. Poděbradská
292 vyhrazené 1 přístupný přístupný přístupné ano -
2. Symbol FORD  AUTO IN s.r.o. Poděbradská 292 vyhrazené 1 přístupný s dopomocí
přístupný není ano -
3. symbol Lcentrum - Pardubice Jiráskova
2860 vyhrazené 1 přístupný přístupný přístupné ano -
4. symbol Park Na Špici
- - obecné přístupný
přístupný přístupné ano -
5. Symbol Loď Arnošt z Pardubic U Stadionu
2746 vyhrazené 2
přístuptupný s dopomocí
přístupný s dopomocí - nebezpečné přístupné ano -