(použité zkratky ve sloupci dopisy na SÚ: ano = dopis na SÚ - žádost o odstranění bariér,  ano1, ano2 = opakovaná žádost o odstranění bariér,  Odp = odpověď stavebního úřadu, ST = stanovisko ke kontrolní prohlídce - odstranění překážek bezbariérového užívání stavby)

   - kategorizace objektů dle nové celostátní metodiky (objekt přístupný, objekt částečně přístupný, objekt obtížně přístupný nebo nepřístupný)

mapa přístupnosti objeků ve městě Luže (vytvořeno ve službě moje mapy Google)

Úřady

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Dopis na SÚ
1. Městský úřad Luže
Nám. Plk. J. Koukala 1 obecné přístupný s dopomocí přístupné přízemí
nepřístupné ano ano
ano1
ano2

ano3
Odp3
ano4
ano5
2. Turistické informační centrum
Komenského 87 obecné přístupný s dopomocí přístupný
není ano ano
ano1
ano2
ano3
ano4
ano5

Kulturní zařízení

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Dopis na SÚ
1. Městská knihovna
Komenského 87 obecné přístupný s dopomocí přístupné přízemí
není ano ano
ano1
ano2
ano3
Odp3
ano4
ano5

Zdravotnictví - krajské nemocnice, polikliniky, ordinace

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Dopis na SÚ
1. Zdravotní středisko Mudr. P. Nosek
Družstevní 213 vyhrazené (2) přístupný s dopomocí přístupný
Přístupné s obtížemi - závada ano ano
ano1
ano2
ano3
Odp3
ano4
ano5

Lékárny, zdravotní potřeby

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Dopis na SÚ
1. Lékárna Nám. Plk. J. Koukala 33 obecné nepřístupný - zvonek přístupný není ano -

Banky, pojišťovny

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Dopis na SÚ
1. ?

,ale

Česká spořitelna, a.s. Nám. Plk. J. Koukala 148 obecné přístupný přístupný není ano ano
ano1
ano2
ano3
Odp3
ano4
ano5

Pošty

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Dopis na SÚ
1. Česká pošta, s.p.
Komenského 241 Obecné přístupný zvonek
přístupný není ano
--

Školy

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Dopis na SÚ
1. Mateřská škola
Družstevní
366 Vyhrazené (2) Nepřístupný Přístupné přízemí Nepřístupné ano --
2. ZŠ 2. stupeň
Komenského 254
Obecné Přístupný s dopomocí Nepřístupný Nepřístupné ano --
3. ZŠ 1. stupeň
Žižkova 253 Obecné Přístupný s dopomocí vedlejší vstup Přístupné přízemí Nepřístupné ano ano
ano1
ano2
ano3
Odp3
ano4
ano5

Sociální služby

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Dopis na SÚ
1. Dům s pečovatelskou službou
Na Výsluní
9 obecné přístupný s dopomocí vedlejší vstup přístupný s dopomocí není ano ano
ano1
ano2
ano3
Odp3
ano4
ano5
2. ? Dům klidného stáří Glossus, s.r.o.
Radim 89 vyhrazené (2)
přístupný s dopomocí přístupné přízemí
není ano --

Služby

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Dopis na SÚ
1. Veřejné WC
Nám. Plk. J. Koukala obecné Nepřístupný přístupný Nepřístupné ano ano
ano1
ano2
ano3
Odp3
ano4
ano5