– kategorizace objektů dle nové celostátní metodiky (objekt přístupný, objekt částečně přístupný, objekt obtížně přístupný nebo nepřístupný)

Lékařská posudková služba

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Dopis na SÚ
1. OSSZ – lékařská posudková služba Pardubice U Stadionu
2729 vyhrazené 2
přístupný
přístupný přístupné ano
2. OSSZ – lékařská posudková služba Chrudim
V Hliníkách
1172 obecné nepřístupný nepřístupný není
ano