(použité zkratky ve sloupci dopisy na SÚ: ano = dopis na SÚ - žádost o odstranění bariér,  ano1, ano2 = opakovaná žádost o odstranění bariér,  Odp = odpověď stavebního úřadu, ST = stanovisko ke kontrolní prohlídce - odstranění překážek bezbariérového užívání stavby)

   - kategorizace objektů dle nové celostátní metodiky (objekt přístupný, objekt částečně přístupný, objekt obtížně přístupný nebo nepřístupný)

mapa přístupnosti objektů ve městě Chvaletice (vytvořeno ve službě moje mapy Google)

Úřady

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Dopis na SÚ
 1.  Policie ČR Obránců Míru 147 vyhrazené
1
nepřístupný zvonek
přístupný není ano ano
Odp
ST
2. ? Městský úřad U Stadionu 237 vyhrazené
2
přístupný přístupný přístupné ano -
3. Úřad práce - ZRUŠENO U Stadionu 237 vyhrazené
2
přístupný přístupný přístupné závady ano
ano
Odp
ST

Kulturní zařízení

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Dopis na SÚ
 1.  Dům kultury U Kulturního domu 158 vyhrazené
2
přístupný
přístupný přístupné ano ano
Odp
ST

Sportovní zařízení

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Dopis na SÚ
 1.  ? Tělocvična Spojovací 431 vyhrazené
1
přístupný přístupný přístupné ano ano
Odp
ST

Zdravotnictví - krajské nemocníce, polikliniky, ordinace

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Dopis na SÚ
 1.  Praktický lékař U Stadionu 239 vyhrazené
2
přístupný s dopomocí - zvonek
přístupný není ano ano
Odp
ST
2. Dětský lékař U Stadionu 239 vyhrazené
2
nepřístupný přístupný není ano -
3. Zubní lékař U Stadionu 239 vyhrazené
2
přístupný s dopomocí - zvonek
nepřístupný není ano ano
Odp
ST
4. Gynekologie U Stadionu 239 vyhrazené
2
přístupný s dopomocí - zvonek
nepřístupný není ano ano
Odp
ST

Lékárny, zdravotní potřeby

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Dopis na SÚ
 1.  Lékárna U Stadionu 239 vyhrazené
2
přístupný s dopomocí - zvonek
přístupný s dopomocí není ano ano
Odp
ST

Pošty

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Dopis na SÚ
 1.  Česká pošta U Stadionu 238 vyhrazené
2
nepřístupný - zvonek přístupný není ano -

Školy

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Dopis na SÚ
 1.  Základní škola 9. května 148 obecné přístupný s dopomocí nepřístupný není ano ano
Odp
ST
2. Mateřská škola Husova 229 obecné nepřístupný přístupné 1.NP není ano -
3. SOU zemědělské Žižkova 139 obecné nepřístupný přístupné 1.NP není ano -

Sociální služby

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Dopis na SÚ
 1.  Dům s pečovatelskou službou U Stadionu 236 obecné přístupný s dopomocí - zvonek
přístupný nepřístupné ano ano
Odp
ST

Doprava

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Dopis na SÚ
 1.  ? Vlakové nádraží Nádražní 416 vyhrazené
1
přístupný
přístupný přístupné ano ano
Odp
ST