(použité zkratky ve sloupci dopisy na SÚ: ano = dopis na SÚ - žádost o odstranění bariér,  ano1, ano2 = opakovaná žádost o odstranění bariér,  Odp = odpověď stavebního úřadu, ST = stanovisko ke kontrolní prohlídce - odstranění překážek bezbariérového užívání stavby)

   - kategorizace objektů dle nové celostátní metodiky (objekt přístupný, objekt částečně přístupný, objekt obtížně přístupný nebo nepřístupný)

mapa přístupnosti objektů ve městě Chrast (vytvořeno ve službě moje mapy Google)

Úřady

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Dopis na SÚ
1. ? Městský úřad Chrast
Náměstí 1 Vyhrazené (1)
nepřístupný - zvonek
Nepřístupný Přístupné s obtížemi - závada ano ano
ano1
ano2
ano3
Odp3
ST
2. Policie ČR
Šmídova 414 Obecné Nepřístupný Nepřístupný
Není ano

Kulturní zařízení

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Dopis na SÚ
1. ? Městská knihovna
Náměstí 174 Obecné Nepřístupný zvonek Přístupný
Přístupné ano ano
ano1
ano2
ano3
Odp3
ST
2. Městské muzeum
Náměstí 1 Vyhrazené (1) Nepřístupný Nepřístupný
Přístupné ano ano
ano1
ano2
ano3
Odp3
ST

Zdravotnictví - krajské nemocnice, polikliniky, ordinace

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Dopis na SÚ
1. Zdravotní středisko -
Stomatologie
U Pošty 766 Vyhrazené (2) Přístupný s dopomocí - zvonek
Přístupný
Nepřístupné ano ano
ano1
ano2
ano3
Odp3
ST

Lékárny, zdravotní potřeby

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Dopis na SÚ
1. Lékárna f.o. Sládková Lubuše RnDr. U Pošty 17 Obecné Přístupný s dopomocí Přístupný není ano ano
ano1
ano2
ano3
Odp3
ST

Banky, pojišťovny

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Dopis na SÚ
1. Česká spořitelna, a.s. Náměstí 395 Obecné Nepřístupný - zvonek
Přístupný není ano ano
ano1
Odp1
ano2
ano3
Odp3
ST

Pošty

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Dopis na SÚ
1. ? Česká pošta, s.p.
U Pošty 500 Vyhrazené (1) nepřístupný - zvonek
Přístupný není ano  

Školy

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Dopis na SÚ
1. Mateřská škola
Filcíkova
439 Obecné Nepřístupný
Nepřístupný Nepřístupné ano
2. ZŠ 1. stupeň + školní družina
U Pošty 5
Vyhrazené (1)
Nepřístupný Přístupné přízemí
Bezbariérové ano ano
ano1
ano2
ano3
Odp3
ST
3. ZŠ 2. stupeň
U Pošty 5 Vyhrazené (2) Přístupný s dopomocí - zvonek Přístupné přízemí
Přístupné ano ano
ano1
ano2
ano3
Odp3
ST

Sociální služby

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Dopis na SÚ
1. Dům s pečovatelskou službou
U Vodojemu
782 obecné Přístupný
Přístupný
není ano ano
ano1
ano2
ano3
Odp3
ST

Služby

Název budovy Ulice Čp Parkování Vstup Interiér WC Popis objektu Dopis na SÚ
1. Veřejné WC
U Pošty
Obecné Přístupný s dopomocí Přístupný Nepřístupný ano