1. CÍL PRÁCE
Předvést tvořivou fantazii v dovednosti aranžování květin, která se dá využít pro vyjádření pocitu radosti v životě osob se zdravotním postižením i jejich blízkých a uplatnit jak při využívání volného času, tak v zaměstnání.
2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL
2.1 Dárkový košík z květů k oslavě Velikonoc vypíchaný do florexu.
2.2 Tajný úkol.
2.3 Slavnostní tabule – oslava Velikonoce.

3. MATERIÁL, POMŮCKY
3.1 Materiál – dárkový košík z květů: Soutěžící dostanou k dispozici košík, rostlinný materiál (květiny, doplňkovou zeleň; mohou si však přinést i vlastní), ostatní doplňky pro zvýraznění tématu si přinesou sami.
Tajný úkol: Rostlinný i ostatní materiál dostanou soutěžící od organizátora soutěže.
Slavnostní tabule – oslava Velikonoc: Soutěžící dostanou k dispozici rostlinný materiál. Ostatní materiál si zajistí.
3.2 Pomůcky – Soutěžící musí mít vlastní nářadí, zahradní nůžky a nůž. Povoleny jsou vlastní doplňky (ubrus, nádobí, skleničky).

4. ČASOVÝ LIMIT
Dárkový košík z květů: maximální čas 45 minut.
Tajný úkol: maximální čas 45 minut.
Slavnostní tabule – oslava Velikonoce: maximální čas 1,5 hodiny.

5. SOUTĚŽNÍ KRITÉRIA

HODNOCENÁ POLOŽKA  PŘIDĚLENÉ BODY (MAX. POČET)
Výtvarné pojetí (vhodná volba materiálu, vhodný výběr květin, jejich množství a barva v celkové kompozici) 30
Technické zpracování 40
Celkový dojem, výstižné vyjádření tématu 30
CELKOVÝ POČET BODŮ 100